Zoek een glasbol in de buurt van

Recyclageparken

Kies jouw recyclagepark
en ontdek welke afvalsoorten je kan aanbrengen

Sluikstort melden

Sluikstorten is verboden en strafbaar. Zo simpel is dat. Er is ook geen enkele reden om te sluikstorten. Iedereen heeft voldoende mogelijkheden zijn afval kwijt te raken via de huis-aan-huis ophaling of een bezoek aan het recyclagepark

Meld sluikstorten

Ondergrondse glasbollen

Vanaf het voorjaar 2018 worden er in de regio van MIROM 23 ondergrondse glasbollen geïnstalleerd ter vervanging van bovengrondse glasbollen. Twee bovengrondse inwerpzuilen van beperkte grootte vervangen de groene glasbak op diverse locaties in Lichtervelde, Roeselare, ….
Vanaf april kan je er al gebruik van maken.