15
mrt
2017

Vanaf dit jaar mag je als KMO, organisatie of school voor de beperkte hoeveelheden bedrijfsrestafval gebruikmaken van de witte restafvalzak. De gele KMO-zak is nog tot uitputting voorraad verkrijgbaar bij de gemeentehuizen en  wordt verder opgehaald tot alle voorraden opgebruikt zijn. De overheid wil met deze maatregel de gemeenten niet verder administratief belasten. Het aandeel bedrijfsrestafval van kleine organisaties en handelaars dat mee wordt ingezameld met het huishoudelijk afval, is door de overheid forfaitair vastgelegd. Een overzicht van de verkooppunten van afvalzakken vind je hier.