Vanuit MIROM vertrekken ondergrondse leidingen naar verschillende warmteverbruikers: woningen, scholen, zwembad, bedrijven, ziekenhuis, openbare gebouwen...
Eind 2017 werd het tracé van tien kilometer extra leidingen afgerond, waradoor het warmtenet nu  negentien kilometer lang is.

 

 

 

Wie is klant?

Momenteel loopt de actieve warmtenetleiding van MIROM (in het blauw aangeduid op de kaart) van het westen naar het zuiden van Roeselare. Zij zijn aangesloten:

 • Jolu Plant
 • Gediflora
 • Ceenaeme
 • Verschoore
 • Syntra West
 • REO Veiling
 • verkaveling Licht en Ruimte
 • MSKA Roeselare (campus Groenestraat)
 • AZ Delta (campus Westlaan en campus Wilgenstraat)
 • VIVES
 • Zusters van Liefde
 • woonzorgcentrum Vincenthove
 • Vrije Basisschool Sint-Lutgart
 • VISO (campus D)
 • STAP (Stedelijke Academie voor Podiumkunsten)
 • CC De Spil
 • Spillebad
 • Residentie Zilverberg

Wie wordt klant?

Stad Roeselare heeft de ambitie om tegen 2020e CO2-uitstoot fors te verminderen. Om dat te realiseren breidt het warmtenet verder uit. Bedoeling is om tegen eind 2017 zeker vijftien bijkomende organisaties te voorzien van die groene warmte. Vooral woonentiteiten en grote stookplaatsen. Alles samen goed voor jaarlijks een besparing van een equivalent van 2.600.000 liter stookolie en een C02-reductie van 5.800 ton. MIROM en Eandis voorzien vijf bijkomende warmtenettakken langs en door de stad.

 • een nieuwe KMO-zone (langs de Oostnieuwkerksesteenweg) (2016)
 • dwars door het centrum tot het oosten van Roeselare met warmteklanten zoals AZ Delta (campus Brugsesteenweg), scholen waaronder MSKA Roeselare (campus Tant) en de Burgerschool, woonzorgcentra en woonproject Het Laere-Matexi (2016-2017)
 • een kort centrumtracé tot de scholen VMS en CVO (2016)
 • het woonproject Licht & Ruimte (2011-2016)
 • de buitenring naar OC Sint-Idesbald met eindpunt de toekomstige verkaveling Gitsestraat-Honzebroekstraat (2016-2017)

Voor wie?

Dit project omvat de aansluiting op het warmtenet van een aantal nieuwe klanten met een grote warmtebehoefte. MIROM kijkt verder uit naar andere opportuniteiten om nog meer klanten aan te sluiten. Momenteel blijkt het echter niet haalbaar (technisch en financieel) te zijn om één enkele woonentiteit aan te sluiten.