AZ Delta campus Brugsesteenweg en WZC De Waterdam worden warmteklant. Om beide organisaties aan te sluiten laten we vanaf 10 mei warmtenet-werken in de Handels- en Drafstraat uitvoeren. 

De werken lopen op hun einde. In de week van 19 juni wordt de Handelsstraat, met uitzondering van de grote put nabij wzc Ter Berken, terug van een onderlaag asfalt voorzien.
Op woensdag 28 juni krijgt de volledige Handelsstraat een nieuwe toplaag asfalt.

In de Drafstraat zijn de warmtenet-werken afgerond en volgen werken in opdracht van de stad.

Gedurende de werken blijven de voetpaden zo goed als altijd toegankelijk.

Bereikbaarheid met de auto:
- niet mogelijk in de Handelsstraat tussen de Drafstraat en de Gasthuisstraat
- niet mogelijk in de Drafstraat
- wel altijd mogelijk voor hulpdiensten, kleine leveringen (na afstemming met aannemer ter plaatse), grote leveringen, verhuizing of werken (na tijdig contact met MIROM)

Parkeren op straat in de werfzone is niet mogelijk. Garages van de even huisnummers zijn alleen tussen 16 uur en 7 uur toegankelijk. In de Drafstraat blijven de garages tussen huisnummers 1 en 27 toegankelijk.

Parkeren
De parkings van AZ Delta, WZC De Waterdam en Ter Berken blijven bereikbaar.
Parkeren in de werfzone is niet mogelijk.
Bewoners uit de werfzone hebben recht op een tijdelijke gemeentelijke parkeerkaart. Daarmee zijn ze vrijgesteld van betalend parkeren of blauwe zone binnen een bepaalde zone. Per wooneenheid kunnen ze er maximaal twee aanvragen in de parkingshop van de Wallenparking, Wallenstraat 49. Neem zeker je identiteitskaart, inschrijvingsbewijs auto en bewijs eigenaarschap of huurovereenkomst garage mee.
Voor meer info: parkeren.be/roeselare/parkeerbeleid (051 20 61 85).

Omleidingsplan:

Omleidingsplan vanaf 29 mei: