Vanaf maandag 29 mei tot begin juli zijn er in de Rondekomstraat, tussen de Weverijstraat en de Vlasstraat, en in de Middenstraat werkzaamheden. 

De start der werken was even opgeschoven. Op vrijdag 2 juni werd de toplaag afgefreesd waarna de graafwerken zijn gestart.
Het is de bedoeling om deze zone terug toegankelijk te maken voor het bouwverlof (tegen 8 juli). 

Gedurende de werken blijven de voetpaden zo goed als altijd toegankelijk.

Bereikbaarheid met de auto:
- niet mogelijk in de Middenstraat en het werfgedeelte in de Rondekomstraat
- wel altijd mogelijk voor hulpdiensten, kleine leveringen (na afstemming met aannemer ter plaatse), grote leveringen, verhuizing of werken (na tijdig contact met MIROM)

Parkeren op straat in de werfzone is niet mogelijk. Garages in de straat zijn voor gemotoriseerde voertuigen niet toegankelijk.

Moermanparking:
Met stad Roeselare en nv Parkeren is een regeling getroffen voor het gebruik van een tijdelijke parkeerkaart. Bewoners in de werfzone en eigenaars/huurders van een garage in de werfzone kunnen tijdelijk gratis parkeren op de Moermanparking (Cichoreistraat). Per wooneenheid worden er maximaal twee parkeerkaarten afgeleverd. Doe hiervoor je aanvraag in de parkingshop van de Wallenparking, Wallenstraat 49. Neem zeker je identiteitskaart, inschrijvingsbewijs auto en bewijs eigenaarschap of huurovereenkomst garage mee.
Voor meer info: parkeren.be/roeselare/parkeerbeleid (051 20 61 85).

Heb je tijdens de werken nog vragen dan kan je contact opnemen met MIROM of ter plaatse met de aannemer.

Afval:
Tijdens de werken plaats je de afvalzakken op de eindpunten van de werfzone (kruispunten met de Vlasstraat, Weverijstraat en de Stationsdreef). MIROM komt die dan op voorziene dagen en uren ophalen.

Omleidingsplan:
Momenteel zijn ook onze werken aan de gang in de Handelsstraat en Drafstraat. Om het geheel duidelijk te maken werden op het omleidingsplan beide werfzones aangeduid.