VAN 8 AUGUSTUS TOT 9 JANUARI (afgerond)

Sinds 8 augustus tot ongeveer eind november waren er werken aan en naast het fietspad aan de Kanunnik Duboisstraat. Een deel van het fietspad was gedurende die periode niet toegankelijk. Noch te voet noch met de fiets. Onder het fietspad zijn warmtenetbuizen gelegd.
In september is daar een ondergrondse boring gedaan. Na die boring zijn twee buizenreeksen van elk ongeveer 200 meter getrokken onder de Westlaan tot aan de site Ingelbeen-Soete aan de overkant van de Westlaan naast het fietspad richting Juffrouw Lamotestraat.
De boring en intrekking is prima verlopen. Voor de laatste boring donderdag 15 september kon de media alles van dichtbij volgen.

Sinds maandag 9 januari is het fietspad opnieuw opengesteld. De warmtenet-werken zijn zo goed al afgerond. De afwerking van een klein stukje aansluiting naast het fietspad gebeurt later.

Tussen 8 augustus en 9 januari 2017 was er geen fietsverkeer mogelijk zijn op het fietspad tussen de Kanunnik Duboisstraat en de Westlaan. Om de veiligheid van bewoners te garanderen en om de werken vlot te kunnen laten verlopen, was het fietspad ook afgesloten voor voetgangers. Voor de bewoners van de Kanunnik Duboisstraat en het Jezuïetengoed was tijdens de werken de woning via het fietspad niet toegankelijk.
De parkeerplaatsen en garages naast het fietspad via de Westlaan waren enkele weken niet toegankelijk.

Dit zijn de omleidingen (zie plan onderaan) voor het fietsers:
- Diksmuidsesteenweg - Oostnieuwkerksesteenweg - Kanunnik Duboisstraat
- Westlaan - Diksmuidsesteenweg - Oostnieuwkerksesteenweg - Kanunnik Duboisstraat
- Kanunnik Duboisstraat - Oostnieuwkerkstesteenweg - Diksmuidsesteenweg
- Kanunnik Duboisstraat - Oostnieuwkerksesteenweg - Westlaan