Een warmtenet is een groener alternatief voor de individuele verwarmingsketels. Het principe is heel eenvoudig: één grote warmtecentrale, de verbrandingsoven van MIROM, brengt via ondergrondse warmwaterleidingen warmte tot bij organisaties en woonentiteiten waar warmte wordt afgegeven aan het systeem van het gebouw. Het afgekoelde water stroomt terug naar de warmtecentrale, waar het weer opgewarmd wordt.

Een duurzame toekomstvisie. Dat heeft MIROM sinds zijn ontstaan altijd gehad. Afvalpreventie, hergebruik, recyclage, verbranden met energierecuperatie en storten. Die chronologische volgorde is voor MIROM cruciaal. En het warmtenet vormt daarin een belangrijke schakel.

Het warmtenet werkt met restwarmte (afvalwarmte) van de verbrandingsinstallatie van MIROM Roeselare. Bij de verwerking van afval dat niet meer gerecycleerd kan worden, komt er warmte vrij. Die warmte benut MIROM optimaal via een ondergronds leidingnet met een tracé van 19 km lang tot bij ongeveer 35 organisaties.

 

Verbrandingsinstallatie

Een deel van het afval kan door zijn samenstelling niet gerecycleerd worden. Daarom beschikt MIROM Roeselare (voor 2006: IVRO) sinds '76 over een verbrandingsinstallatie waar gemiddeld 7 ton afval per uur verbrand wordt conform de geldende milieunormen. Meer info.