Elke werkdag wordt er 185.000 kg afval verwerkt waarvan 90%afkomstig is van huishoudens.
De huisvuilwagens kunnen na weging het afval in de bunker storten. Deze heeft een capaciteit van 4.000m³. De grijpkraan mengt oud en nieuw vuil tot een homogene massa en brengt circa 2.500 kg afval per keer in de vultrechters van de ovens.
De bunker functioneert ook als tijdelijke opslagplaats om zo schommelingen in de aanvoer op te vangen. Uit deze bunker wordt lucht onttrokken om de geurhinder tot een minimum te beperken. Deze lucht wordt in de ovens gebruikt als verbrandingslucht.