Het afval wordt in de twee ovens op roosters verbrand. Deze zorgen voor het transport van het afval door de oven en maken een optimale verbranding mogelijk. Ventilatoren blazen vanuit drie verschillende plaatsen lucht in de ovens om zo de verbranding aan te wakkeren. Het afval wordt verbrand op een temperatuur van circa 1.100°C en zonder toevoeging van externe brandstoffen. Enkel bij opstart of bij storingen wordt gebruik gemaakt van steunbranders op aardgas. Een oven verwerkt 4.000 kg afval per uur. Na verbranding rest er rook en assen. De korrelas valt uit de oven in een waterbak waar de as gekoeld wordt. Vervolgens wordt de korrelas op een transportband geduwd en passeert een elektromagneet die het ijzer eruit haalt. De korrelas wordt verzameld in een afgedekte container om af te voeren naar een stortplaats klasse I. De as wordt nuttig gebruikt als stabilisatie- en afdeklaag op de stortplaats. Het ijzer wordt verwerkt tot nieuw ijzer.