Rookgaszuivering

De rook gassen verlaten de ketel op een temperatuur van circa 260°C. Na de ketel verlaagt ECO2 deze temperatuur verder tot 205°C. Zo wordt extra energie gerecupereerd en werkt de rookgaswassing op een optimale temperatuur. De rookgassen bevatten schadelijke stoffen zoals zuren (chloor, zwavel), vliegas, zware metalen en dioxines. Deze worden opgevangen en/of onschadelijk gemaakt in diverse stappen.

Reactor (sinds 1987)

In de reactor wordt er natriumbicarbonaat (maagzout) en actief kool geïnjecteerd. Natriumbicarbonaat neutraliseert de zure bestanddelen zoals chloor en zwavel tot zouten. Het actief kool absorbeert dioxines en zware metalen.