26
jan
2021

Jong geleerd is oud gedaan en dus zijn we zeer blij met elk initiatief dat de jongeren iets bijleert. Zeker als dat over afval en recycleren gaat.  'Wetenschapje', de podcast van Het Geluidshuis over wetenschap, wijdde onlangs een aflevering over zwerfvuil en recycleren.

'Kan je van papier terug een boom maken?', was het uitgangspunt, maar de podcast gaat ook over plastic, het belang van recycleren van glas of papier, en over (de aanpak van) zwerfvuil.

  Mooimakers en Fost Plus verleenden hun medewerking aan de podcast.