Wat kan?
Al het huishoudelijk afval dat je niet gesorteerd kan aanbieden.
Bedrijfsafval die gelijkaardig is qua hoeveelheid, aard en samenstelling als van een particulier huishouden.

  Wat kan niet?
Gevaarlijke afvalstoffen zoals chemische producten • scherpe voorwerpen  • injectienaalden •  glas •  dode dieren •  frituurolie •  motorolie  • recycleerbare afvalstoffen.

 

Nog een sorteervraag? Check www.betersorteren.be of stel hier je vraag

 

Hoe aanbieden?

  • Goed zichtbaar op de stoep plaatsen. (niet in een ton of bak)
  • Enkel zakken van MIROM Roeselare gebruiken. (► kostprijs en verkooppunten)  
  • Max. gewicht 15 kg
  • Knoop je restafvalzak goed dicht:                                                                                                              

Wanneer / waar aanbieden?

Restafval wordt wekelijks aan huis opgehaald. Raadpleeg hier je ophaalkalender of gebruik de gratis Recycle!-app

Restafvalzakken kan je niet naar je recyclagepark brengen. 

Hoe vermijden / verminderen

Uit een huisvuilzakkenanalyse blijkt dat een inwoner van MIROM Roeselare gemiddeld 26 kg pure voedselverspilling in de restafvalzak deponeert. Het gaat dan om etensresten en ongeopende producten buiten vervaldatum. Nochtans kan je voedselverlies makkelijk vermijden.

Daarnaast blijkft dat een inwoner uit MIROM Roeselare jaarlijks nog 31 kg recycleerbaar afval in zijn afvalzak dropt. Dat gaat onder meer over PMD, papier en karton, textiel,… 

Wat gebeurt hiermee?

De resafvalzakken die wekelijks worden opgehaald, worden naar de huisvuilverbrandingsinstallatie van MIROM Roeselare gebracht. Het afval wordt er gecontroleerd verbrand. De restwarmte die tijdens dit proces ontstaat, wordt gebruikt om middels een warmtenet scholen, bedrijven, organisaties en woningen van schone energie te voorzien. Er wordt ook stroom opgewekt. 

Video