Welke afvalstoffen moet een bedrijf selectief inzamelen?

De Vlaamse afvalstoffenwetgeving VLAREMA bepaalt in artikel 4.3.2. dat tenminste volgende afvalstoffen apart moeten worden ingezameld:

 • klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
 • glas
 • papier- en karton
 • gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
 • groenafval
 • textielafval
 • afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 • afvalbanden
 • puin
 • afgewerkte olie
 • gevaarlijke afvalstoffen
 • asbestcementhoudende afvalstoffen
 • afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten
 • landbouwfolies
 • afgedankte batterijen en accu’s
 • hout
 • metaal
 • pmd
 • recycleerbare harde kunststof
 • geëxpandeerd polystyreen (zuivere piepschuim van verpakkingen met bolletjesstructuur)
 • folies (die worden gebruikt als secundaire of tertiaire verpakking)
 • keukenafval
 • levensmiddelenafval (verpakte voedingsmiddelen)
 • matrassen

 

Meer info over bedrijfsafval.