Hechtgebonden asbest moet je verpakt aanleveren op het park. De asbestzakken koop je vooraf aan bij MIROM Roeselare of op het recyclagepark via de betaalzuil. Breng je asbest onverpakt aan, dan krijg je geen toegang tot het recyclagepark. Ter plekke zakken aankopen en dan het materiaal ter plaatse verpakken is niet toegestaan.

Vermijd extra druk op zaterdag en kom met je asbest op weekdagen.

Let op! Voor je asbest zelf verwijdert, lees eerst deze info over asbest herkennen, zelf veilig verwijderen, ...
Asbest kan je aanleveren onder de oranje groep tot 1.000kg vrijstelling per gezin per jaar. Deponeer het asbestmateriaal heel voorzichtig in de container. 
Zit je met grote hoeveelheden of grote stukken, dan k
an je een plaatzak of container aanvragen om aan huis te laten ophalen.

Kostprijs asbestzak: 
grote zak: € 2,5 (3-tal platen, afmeting zak 2,20m x 1,2m)             
kleine zak: € 1,5  (afmeting zak 1,2m  x  1,2m)

Ontdek hier met welk afval je nog terecht kan op het recyclagepark.

 Wat kan?
Enkel hechtgebonden asbest (= de vezels zitten in het draagmateriaal verankerd) 
Bv. eterniet • menuiserite • golfplaten • asbestleien • dak- en gevelleien (vlakke, vierhoekige platen met vaak een blauwachtige kleur) • gas-, water- en rioleringsleidingen • regenpijp (grijze kleur, vezelige structuur op breukvlakken) • vlakke gevelplaten of binnenschotten (al dan niet uitwendig fel gekleurd) • bloembakken • schouw

Wees voorzichtig! Lees vooraleer je asbest zelf verwijdert deze info.
Trek de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen aan, bevochtig vooraf het materiaal en zorg dat het niet breekt tijdens de afbraakwerken.  Gebruik in geen geval een slijpschijf, zaag of boor. Zo voorkom je dat de gevaarlijke asbestvezels vrijkomen.
Afgebroken materiaal  dat je nog niet kan afvoeren, moet beschermd gestockeerd worden.

 Wat kan niet?
Asbest in losse of niet hechtgebonden
Bv. spuitasbest • asbestkoord • isolatieplaten of vloerplaten van verwarmingsketels • asbestkarton • isolatiegips…

Laat niet-hechtgebonden asbest, verweerde asbest of moeilijk te verwijderen asbest verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf. Op deze site vindt u meer info en een lijst van erkende asbestverwijderaars.