Wil je met een groep van minimum 5 gezinnen gezamenlijk composteren? 
Dan kan MIROM hiervoor financiële ondersteuning bieden, want vanuit het afvalpreventiebeleid heeft MIROM als doelstelling om het thuiscomposteren te promoten.

MIROM wil initiatieven zoals samen tuinieren of andere wijk- of groepsprojecten waarbij mensen samen dingen doen in hun buurt financieel ondersteunen als ze beslissen om gezamenlijk te composteren.

Lees hier een getuigenis van de bewoners van de Oogstweg in Kortemark.

School

Wil je ondersteuning om te composteren in de school? Dan kan je dit hier aanvragen.
Raadpleeg hier het reglement.

Burgers, organisaties, verenigingen, instellingen

Burgers, organisaties, verenigingen of instellingen die samen willen composteren op een gezamenlijk perceel of openbaar perceel, krijgen na goedkeuring 3 compostbakken aan de helft van de prijs ter beschikking. 
(Compostbak basis: 85 euro, compostbak aanbouw: 60 euro)
Alle voorwaarden staan vermeld in dit reglement: subsidiereglement ter ondersteuning van groepscomposteren.
Doe hieronder je aanvraag. Deze aanvraag wordt door MIROM en je gemeente bekeken. 

  • Minimum 5 gezinnen.
  • Het composteren gebeurt op een gezamenlijk of openbaar perceel waartoe de eigenaar de toestemming heeft gegeven.
  • Minimum 2 aanspreekpunten in de groep die het compostproject opvolgen.
  • Eén of enkele personen die aan het initiatief deelnemen moeten een compostcursus volgen.
  • De groep kan aantonen dat ze over voldoende compostmateriaal beschikt (hakselhout, snoeihout of ander bruin materiaal en groente- en fruitafval).
  • MIROM bekijkt of het wenselijk is om een compostmeester te betrekken bij de opstart.
Doe hier je aanvraag voor wijk- of groepscomposteren
Enkel in te vullen indien het project al beschikt over andere compostbakken en vermeld ook het volume van de compostbakken
Enkel in te vullen indien het project al beschikt over compostbakken van MIROM
Contactpersoon 1
Contactpersoon 2
Omschrijf hier jullie project: hoeveel personen zullen meedoen? Welke personen volgen het composteerproces op? Welk afval zal je composteren (afval van de moestuin, gft uit de buurt?) Welk structuur of bruin materiaal zal je gebruiken ?...Zal het afval op al dan niet op vaste momenten aangeleverd worden?...