07
mrt
2023

Donderdagavond was er in het auditorium van het Klein Seminarie een bewonersvergadering over de op stapel staande uitbreidingswerken van het warmtenet in Roeselare. Vanaf 13 maart starten de werken om onder meer het nieuwe stadhuis en het Klein Seminarie aan te sluiten.

De werken zullen in vijf fases verlopen. Telkens wordt er gezorgd voor een omleiding voor gemotoriseerd verkeer en een doorgang voor voetgangers en fietsers. Daarover kregen de omwonenden donderdagavond de nodige uitleg. Iedereen krijgt sowieso ook nog een infobrief in de bus en op de website warmewerken.be zal ook ten allen tijde alle praktische info te vinden zijn.