03
jun
2022

Tijdens de algemene vergadering van afvalintercommunale MIROM Roeselare werd donderdagavond 2 juni een opvolger aangeduid voor Henk Kindt. Henk Kindt, die - conform de bestuursafspraken - eerder ook al stopte als schepen in Roeselare, geeft de fakkel door aan de  nieuwe voorzitter Stefaan Van Coillie uit Oekene. Hij werd in januari schepen in Roeselare en is onder meer bevoegd voor afval en netheid. Het voorzitterschap van MIROM Roeselare sluit daar netjes bij aan. 

Stefaan Van Coillie werd vanuit het Roeselaarse stadsbestuur eerst afgevaardigd als kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur en donderdag werd hij tijdens de algemene vergadering effectief benoemd.
n de aansluitende zitting van de Raad van Bestuur werd kersvers lid Stefaan Van Coillie meteen verkozen als nieuwe voorzitter. De voorzitter leidt de Raad van Bestuur en zet in nauwe samenwerking met directie en medewerkers van de afvalintercommunale de beleidslijnen uit.

"Blijven inzetten op aanpak sluikstort"

“Het was en is wel iets dat me interesseerde”, zegt Stefaan. “In de vorige legislatuur was ik al eens zes jaar bestuurslid en nu sluit het natuurlijk aan bij mijn bevoegdheden. Ik ben schepen van netheid en de aanpak van zwerfvuil en sluikstort vind ik erg belangrijk. De ondersteuning van Mooimakers bij projecten, de inzet van camera’s om overtreders te betrappen, dat zijn allemaal zaken waar we volop verder willen op inzetten.” Maar ook het warmtenet blijft een prioriteit. “Zeker gezien het uitbreidingspotentieel en de energiecrisis”, aldus Stefaan Van Coillie. 

"Trots op uitbreiding warmtenet"

Voor Henk Kindt was het donderdag de laatste officiële MIROM-vergadering. Hij was bestuurslid sinds 2007 en werd voorzitter in mei 2016. Hij volgde toen Frans Dochy op, die er een termijn van 15 jaar had op zitten. Henk neemt met een dubbel gevoel afscheid van MIROM Roeselare: “Ik heb het altijd graag gedaan, eerst als bestuurslid, vervolgens als lid van het directiecomité en uiteindelijk als voorzitter was het fijn om aan de knoppen te zitten”, aldus Henk Kindt. “En ik ben trots op de organisatie die we geworden zijn, vooral de stappen die we gezet hebben op vlak van warmterecuperatie en de uitbreiding van het warmtenet.” “Maar aan de andere kant vind ik het jammer om nu in deze moeilijke periode te moeten stoppen. Er liggen een pak uitdagingen op de plank, zoals het restafvalcijfer dat de komende jaren sterk moet dalen, de uitbreiding van het warmtenet en het vinden van de juiste personen om dat allemaal aan te pakken.  Ik hoop dat MIROM Roeselare gedreven medewerkers blijft vinden om al die ambities waar te maken.”

Stefaan Van Coillie wordt nu de vierde voorzitter sinds de oprichting van – toen nog – IVRO in 1973. De Raad van Bestuur bestaat uit 13 stemgerechtigde en 1 raadgevende bestuurder die de intercommunale besturen namens de 12 aangesloten gemeenten.