01
apr
2020

Naast terechte waardering voor mensen actief in de zorg, is ook de appreciatie voor de vuilnisophalers de voorbije weken opmerkelijk. En evenzeer terecht, want zij blijven in deze tijden werken en zorgen er nog altijd voor dat ons afval aan de deur wordt opgehaald. De voorbije week bracht Krant van West-Vlaanderen maar liefst drie artikels over onze ophalers. Joachim, Jordy en Wim van ophaaldienst Renewi vertellen wat meer over hun job in deze tijden.

"Ondanks alles zijn dit momenten om te koesteren"

Er  werd onder meer een interview afgenomen van ophaler Joachim uit Houthulst. Hij heeft het over de impact van de Coronacrisis op hun werk, maar ook over de dankbaarheid die ze ervaren op hun ronde. Applaus, tekeningen en traktaatjes... "Wat erkenning is altijd leuk. Kinderen hangen nu ook tekeningen op de vuilniszakken. Die nemen we mee naar ons depot en daar geven we ze een ereplaats. Ondanks alles zijn dit momenten om te koesteren", aldus Joachim.

"Ons werk mag niet stilvallen"

Foto Kurt

Een beetje eerder was er ook al een artikel verschenen met zijn collega Jordy. Die had z'n essentiële job vorige week gecombineerd met een berenjacht. Op zijn ronde in Kortemark had hij het aantal knuffelberen aan de vensters geteld en zo was hij aan meer dan 80 exemplaren uitgekomen. De ophaling blijft natuurlijk ook voor Jordy het belangrijkst. "Ons werk mag ook niet stilvallen, anders wordt het een fiasco in de straten."

Sportief, ook na de uren

Collega Wim uit Staden tenslotte haalde ook de website van KW, maar dan op een andere manier. Deze ophaler koos na zijn ronde voor een bijzondere en gezonde manier om zijn zoontje op te halen bij de opvang: hij pikte z'n zoontje Cédric  op met een gocart. Sportief, maar misschien toch best dat hij voor het ophalen van ons afval gebruik maakt van een ander voertuig.