Duurzaam

  • Minder uitstoot van CO2  en andere schadelijke stoffen voor een betere luchtkwaliteit
  • Waar gebruik gemaakt wordt van het warmtenet worden geen fossiele brandstoffen zoals stookolie en aardgas gebruikt
  • Helpt mee om de klimaatdoelstellingen te behalen
  • Voor organisaties een manier om bij te dragen aan een duurzame stad

Betrouwbaar

  • Garantie op voldoende warmte voor iedereen, nu en in de toekomst. Gas en aardolie raken immers uitgeput.
  • Relatief eenvoudige en bewezen technologie

Betaalbaar

  • Transparante warmteprijs