Een warmtenet is een ecologisch alternatief voor de individuele verwarmingsketels. Het principe is heel eenvoudig: één grote warmtecentrale, de verbrandingsoven van MIROM Roeselare, brengt via ondergrondse warmwaterleidingen warmte tot bij organisaties en woonentiteiten waar warmte wordt afgegeven aan het systeem van het gebouw. Het afgekoelde water stroomt terug naar de warmtecentrale, waar het weer opgewarmd wordt.

MIROM Roeselare exploiteert al sinds 1986 een stadsverwarmingsnet waarmee klanten voorzien worden van groene warmte voor verwarming van gebouwen en aanmaak van sanitair warm water. Deze technologie is vrij uniek in Vlaanderen, maar wordt al vele decennia op grote schaal toegepast in onder andere de Scandinavische landen. Warmtenetten scoren zeer hoog op energetisch rendement (de temperatuur daalt minder dan 1°C per kilometer).

Het warmtenet is als het ware een grote cv-installatie waarbij het circulatiewater de centrale verlaat aan 100 à 110 °C. Eens bij de klant aangekomen wordt deze warmte uitgewisseld met de cv-installatie van de klant in het onderstation. Het water keert afgekoeld terug naar de centrale waar het opnieuw wordt opgewarmd. De aanwezige circulatiepompen in de centrale zorgen voor het voortstuwen van het water.

MIROM Roeselare heeft een centrale back-up ketel op gas die overneemt in geval van onderhoud- of calamiteit op een of beide afvalverbrandingsovenlijnen.

MIROM Roeselare streeft naar maximale afvalpreventie, hergebruik en recyclage. Een deel van het afval kan technisch gezien niet voorkomen, noch gerecycleerd worden. Dit restafval wordt in de verbrandingsinstallatie verbrand met minimale emissies en maximale energierecuperatie. In periodes waar er minder behoefte is aan warmte wordt de energie omgezet tot elektriciteit in de ORC installatie

Bij de verwerking van afval dat niet meer gerecycleerd kan worden, komt er warmte vrij. Die warmte benut MIROM Roeselare optimaal via een ondergronds leidingnet met een tracé van 16,5 km lang tot bij ongeveer 55 organisaties.

MIROM Roeselare is lid van Belgian waste to energy www.bw2e.be.

 

Verbrandingsinstallatie

Een deel van het afval kan door zijn samenstelling niet gerecycleerd worden. Daarom beschikt MIROM Roeselare (voor 2006: IVRO) sinds '76 over een verbrandingsinstallatie waar gemiddeld 7 ton afval per uur verbrand wordt conform de geldende milieunormen. Meer info.