Wat is diftar?

Diftar betekent dat je afhankelijk van de afvalsoort en de aangebrachte hoeveelheid al dan niet een kostprijs betaalt. Er wordt gebruik gemaakt van weegbruggen om de juiste hoeveelheid te bepalen. Afval voorkomen is de boodschap.

Wat kost het diftarsysteem?

Het afval wordt opgesplitst in drie groepen:

  • De rode groep omvat enkel het brandbaar grofvuil. Dit afval is vanaf de eerste kg betalend.
  • Voor het afval uit de oranje groep krijgt elk gezin jaarlijks een vrijstelling van 1.000 kg. Breng je meer aan, dan betaal je 0,025 euro per kg van 1.000 kg tot 2.000 kg. Breng je nog meer aan, dan betaal je een kostprijs volgens de afvalsoort. De weegcomputer houdt alles bij zodat je bij elk bezoek weet hoeveel afval je al aanbracht.
  • Het afval uit de groene groep is altijd gratis.

Hoe verloopt een bezoek aan een diftarpark? 

Bekijk het filmpje hieronder.

Ik heb de vrijstelling van 1.000 kg (oranje groep) niet bereikt op het einde van het kalenderjaar. Kan ik mijn resterende saldo overdragen naar het volgende jaar?

Neen. Elk kalenderjaar worden de tellers op nul gezet en krijg je een nieuwe vrijstelling van 1.000 kg (= 25 euro).

Voor wie geldt de vrijstelling van 1.000 kg (oranje groep)?

  • Voor reglementair ingeschreven inwoners uit de gemeente
  • Voor reglementair ingeschreven vreemdelingen uit de gemeente
  • Voor derden die aanvoeren voor een producent die inwoner is in de gemeente
  • Voor nabestaanden van overledenen uit de gemeente (tot 180 dagen na de overlijdensdatum)
  • Voor bepaalde verenigingen met toestemming van het gemeentebestuur

Hoe kan ik betalen?

Betalen kan aan de betaalautomaat met bancontact of pasmunt vanaf 5 cent. Geen gepast geld? Het teveel wordt bijgehouden voor je volgende bezoek. Dit tegoed is overdraagbaar naar het volgende kalenderjaar. Heb je geen geld bij, dan moet je het openstaande saldo binnen de 14 dagen vereffenen op de betaalzuil op het park. Pas dan krijg je opnieuw toegang tot het park. 
Via de betaalautomaat kan je ook een bepaald saldo op je identiteitskaart plaatsen. Handig bij regelmatige bezoeken of wanneer je niet altijd geld of je bankkaart bijhebt. 

De chip is uit mijn identiteitskaart. Kan ik toch binnen op het recyclagepark?

Neen, bezoekers met een defecte identiteitskaart of een defecte badge worden niet toegelaten. Laat eerst je kaart of badge vervangen. Voor een defecte identiteitskaart kan je terecht bij de dienst bevolking in het gemeentehuis. Een nieuwe badge kan je hier aanvragen.

Wat is brandbaar grofvuil?

Brandbaar grofvuil is de verzamelnaam voor grote stukken restafval die je niet kan sorteren. Bv. tapijt, zetel...

Kan ik met mijn restafvalzak terecht op het recyclagepark?

Neen, dit is wettelijk niet toegelaten. Bovendien betaal je bij de aankoop van de restafvalzakken al voor de verwerking ervan. Als je de restafvalzakken naar het recyclagepark brengt, betaal je er nog eens voor. Restafval wordt wekelijks aan huis opgehaald.

Kan ik het recyclagepark met de fiets of te voet bezoeken?

Dat is mogelijk. Druk alvorens de weegbrug te betreden op de daartoe voorziene  knop. Pas dan kan je veilig op de weegbrug staan.

Kan ik met bedrijfsafval terecht op het recyclagepark?

Ja, je kan bedrijfsafval aanbrengen met een badge en je identiteitskaart. Ook KMO's uit een andere gemeente kunnen met hun bedrijfsafval terecht op een diftarpark. Vraag hier je badge aan. De badge kost 10 euro (administratiekost). Neem steeds de ingang met de weegbrug. Afval uit de groene groep is gratis. Voor het afval uit de oranje en rode groep betaal je een tarief vanaf de eerste kilo. Meer info vind je hier.

Ik ben een huis aan het verbouwen. Kan ik het bouwafval met een bestelwagen naar het recyclagepark brengen?

Dat kan. Als particulier kan je ongeacht je voertuig op het recyclagepark terecht met gesorteerd bouwafval. Let wel: de maximale lengte is beperkt tot ongeveer 9 m. In bepaalde gevallen zijn er specifieke openingsuren of toelatingen. Vraag dit na bij de milieudienst van je gemeente

Op welk(e) diftarpark(en) kan ik terecht?

Ik breng het afval van mijn buur die niet goed te been is, kan dat?

Ja, je kan altijd afval van iemand anders aanbrengen, maar dan moet je steeds in het bezit zijn van zijn identiteitskaart. Zo wordt de aanvoer correct geregistreerd.

Ik verbouw een huis of heb een tweede verblijf in de gemeente, maar mijn domicilie is elders. Kan ik gebruik maken van het recyclagepark?

Tegen de kostprijs van 10 euro kan je een badge aanvragen. Met die badge en met jouw identiteitskaart kan je met jouw afval op het recyclagepark terecht. Het tarief voor KMO’ers en zelfstandigen is dan van toepassing. De vrijstelling van 1.000kg is dan niet van toepassing.

Een familielid is overleden en het huis moet worden leeggemaakt, maar mijn domicilie is elders. Kan ik dit afval aanbrengen op het recyclagepark?

Het afval kan je met een tijdelijke badge op de recyclageparken aanbrengen. Die badge is geldig tot 180 dagen na de overlijdensdatum en kan enkel aangevraagd worden op vertoon van een attest van overlijden. In dat geval geldt de resterende vrijstelling van de overleden persoon. De badge kost 10 euro en kan aangevraagd worden bij de milieudienst van uw gemeente. Inwoners van Roeselare kunnen enkel terecht bij MIROM Roeselare.

Ik verhuis naar een rusthuis. Heb ik daarna nog toegang tot het recyclagepark?

Inwoners die naar een rusthuis verhuizen, hebben nog 3 maanden na hun verhuis toegang tot het recyclagepark om hun vrijstelling op te gebruiken. In deze periode kan de opkuis van de woning in orde gebracht worden. Na deze 3 maanden hebben rusthuisbewoners geen toegang meer tot het recyclagepark. 

Ik ben lid van een vereniging en wil naar het recyclagepark met afval van de vereniging. Wat moet ik doen?

Vraag na bij je gemeente of jouw vereniging recht heeft op een vrijstelling. Zo ja, dan krijg je een badge op naam van de vereniging. Zo niet, vraag dan hier een badge aan. Je wordt dan beschouwd als een bedrijf en dient dus te betalen voor het afval uit de rode en de oranje groep.

Ik ben een reglementair ingeschreven vreemdeling, maar beschik nog niet over een elektronische identiteitskaart. Kan ik toegang krijgen tot het recyclagepark?

Vraag een badge aan bij MIROM Roeselare of MIROM Menen. De badge wordt onmiddellijk aangemaakt en je betaalt ter plaatse (10 euro). Deze badge kan je dan gebruiken als elektronische identiteitskaart op het recyclagepark.

Ik verhuis naar een andere MIROM gemeente, wanneer heb ik toegang tot het recyclagepark van mijn nieuwe woonplaats?

Je hebt pas toegang tot het diftarpark van jouw nieuwe woonplaats na de officiële de goedkeuring van  de adreswijziging. 
Na het bezoek van de wijkagent, duurt dit doorgaans nog een twee tot drietal werkdagen. Tot dan kan je gebruik maken van het recyclagepark in jouw vroegere woonplaats.
De vrijstelling voor het recyclagepark van jouw nieuwe woonplaats wordt  herberekend op basis van het aantal resterende kalendermaanden.