Leerlingen vanaf de lagere school kunnen een rondleiding krijgen op het recyclagepark in hun gemeente. Neem daarvoor contact op met de gemeentelijke milieuambtenaar. Een bezoek kan best minimaal een week op voorhand aangevraagd worden. 

Momenteel zijn er geen bezoeken mogelijk op de recyclageparken van Roeselare en Rumbeke